Περιφερικοί-Τμηματικοί Ακρωτηριασμοί

Αφαιρούμε στοχευμένα τμήμα του άκρου ποδιού ώστε να αποφύγουμε ένα μεγάλο ακρωτηριασμό και να διατηρήσουμε την φυσιολογική βάδιση.

Καλέστε μας για ραντεβού