Περιφερικοί-Τμηματικοί Ακρωτηριασμοί

Καλέστε μας για ραντεβού

Τμηματικός ακρωτηριασμός διαβητικού ποδιού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει γραφικό περιεχόμενο. Η διακριτική ευχέρεια του θεατή συνιστάται.

Τμηματικός ακρωτηριασμός διαβητικού ποδιού

Πλήρης επούλωση σε διάστημα 20 ημερών

Διαβητικό έλκος σε πόδι με κακή αιμάτωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει γραφικό περιεχόμενο. Η διακριτική ευχέρεια του θεατή συνιστάται.

Διαβητικό έλκος σε πόδι με κακή αιμάτωση

Διαβητικό έλκος σε πόδι με κακή αιμάτωση. Η επείγουσα αγγειοπλαστική και ο τμηματικός ακρωτηριασμός έσωσαν το διαβητικό πόδι!