Αγγειοπλαστική

Καλέστε μας για ραντεβού

Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει γραφικό περιεχόμενο. Η διακριτική ευχέρεια του θεατή συνιστάται.

Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent

Πλήρης αποκατάσταση της βατότητας του αγγείου.

Διάνοιξη αγγείου διαβητικού ποδιού με μπαλόνι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει γραφικό περιεχόμενο. Η διακριτική ευχέρεια του θεατή συνιστάται.

Διάνοιξη αγγείου διαβητικού ποδιού με μπαλόνι

Διάνοιξη της αρτηρίας με μπαλόνι και πλήρης αποκατάσταση της βατότητα του αγγείου.