Μολυσμένο έγκαυμα στο πόδι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Περιέχει γραφικό περιεχόμενο. Η διακριτική ευχέρεια του θεατή συνιστάται.

Μολυσμένο έγκαυμα στο πόδι

Πρόκειται για μια ασθενή ηλικίας 60 ετών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το έγκαυμα στην κνήμη του ποδιού είχε φτάσει σχεδόν στο κόκκαλο.