Αποφυγή ακρωτηριασμού δακτύλου σε διαβητικό πόδι

Στο διαβητικό πόδι, ο κίνδυνος ακρωτηριασμού επί εδάφους μολυσμένου έλκους αποτελεί μια συνεχής απειλή. Για το λόγο αυτό η ανάπτυξη διαβητικών ελκών απαιτεί μια ειδική ιατρική φροντίδα. Οι θεραπείες στα εν λόγω τραύματα θα πρέπει να είναι αρχικά επιθετικές ώστε να ελέγξουμε τη λοίμωξη και να μειώσουμε το μικροβιακό φορτίο. Στη συνέχεια θα πρέπει να βρούμε εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία επούλωσης του τραύματος.

Διαβητικό έλκος σε βλαισό δάκτυλο

Το διαβητικό πόδι εμφανίζει ορισμένα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας ανάπτυξης διαβητικού έλκους. Αυτά τα σημεία έχουν σαφώς περιγραφεί στην βιβλιογραφία και θα πρέπει να εξετάζονται τόσο από τον άρρωστο όσο και από τον θεράποντα ιατρό για την πιθανή έναρξη ανάπτυξης διαβητικού έλκους. Επειδή το διαβητικό πόδι χαρακτηρίζεται από νευροπάθεια, τα έλκη που εμφανίζονται στον άρρωστο δεν είναι επώδυνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ύπουλη επέκταση του έλκους χωρίς αυτή να γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο βλαισός μέγας δάκτυλος αποτελεί χαρακτηριστική θέση ανάπτυξης έλκους, λόγω της συνεχούς τριβής του με το υπόδημα.

Έλκος με έλλειμμα οστού

Παραπληγική ασθενής ηλικίας 65 ετών, εμφανίζει έλκος εκ πιέσεως στην αρ. πτέρνα, λόγω κακής κατασκευής κηδεμόνων βάδισης κάτω άκρων. Το έλκος εμμένει από έτους, χωρίς να ανταποκρίνεται στις συνήθεις θεραπείες. Το τραύμα, σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς, επιδεινωνόταν τόσο ως προς την έκταση, όσο και ως προς το βάθος. Τους τελευταίους μήνες ήταν δύσοσμο με νεκρωτική εσχάρα επί αυτού, ενώ υπάρχει εμφανές έλλειμμα του οστού του αστραγάλου. Το έλλειμμα του οστού είναι μεγάλο, αφού έχει προσβληθεί περισσότερο από το 50% αυτού ως προς το εγκάρσιο επίπεδο.

Εφαρμογή υπερήχου στα διαβητικά έλκη (video)

Η τεχνολογία των υπερήχων έχει εισέλθει στην καθημερινή ιατρική πρακτική τόσο ως διαγνωστικό όσο και ως θεραπευτικό εργαλείο. Όσον αφορά στην θεραπεία του διαβητικού έλκους καθώς και των υπόλοιπων χρόνιων ελκών, αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο καθαρισμού του τραύματος από τους συνεχώς παραγόμενους μικροβιακούς σχηματισμούς.

1Γ - διαβητικό έλκος

Φλεβικά έλκη κάτω άκρων

Ασθενής ηλικίας 93 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και γεροντικής άνοιας, φέρει ευμεγέθη φλεγμονώδη άτονα έλκη στη μεσότητα της αριστερής κνήμης, σε έδαφος φλεβικής ανεπάρκειας . Η κυτταρίτιδα των άκρων είναι εκτεταμένη και το οίδημα εκσεσημασμένο. Οι δείκτες φλεγμονής ήταν αυξημένοι.

διαχείριση διαβητικού έλκους

Χειρουργικός καθαρισμός κοιλότητας διαβητικού έλκους με υπέρηχο (video)

Εν τω βάθη καθαρισμός διαβητικού έλκους με την βοήθεια υπερήχων. Η κοιλότητα του έλκους δεν είναι ορατή. Η πρόσβαση στην κοιλότητα και ο καθαρισμός αυτής επιτυγχάνεται με την βοήθεια του υπερήχου. Επίσης με την μέθοδο αυτή επιτεύχθηκε και καθαρισμός του οστού με την non-contact τεχνική. Έτσι έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα καθαρισμού με την μικρότερη δυνατή χειρουργική παρέμβαση

διαχείριση διαβητικού έλκους

Στάδια διαχείρισης έλκους σε διαβητικό πόδι

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του έλκους του διαβητικού ποδιού, παίζει η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος της τοπικής βλάβης. Με βάση διεθνείς κατευθυντήριες ιατρικές οδηγίες του ‘Wounds International-2013’, καθώς και έγκριτων ιατρικών περιοδικών, έχουμε συνθέσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία παρεμβάσεων (πρωτόκολλο) προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του διαβητικού έλκους.

διαβητικό πόδι

Αποτελέσματα: Συνδυασμός χειρουργικού καθαρισμού-υπερήχων με αναπλαστική θεραπεία σε διαβητικό έλκος

Σε διαβητικό έλκος πτέρνας με συνοδό κυτταρίτιδα άκρου-εμπύρετο εφαρμόσθηκε: α) συστηματική αντιβιωτική αγωγή β) χειρουργικός καθαρισμός με την τεχνολογία των υπερήχων (μία συνεδρία) και γ) στη συνέχεια ακολούθησε θεραπεία επούλωσης με επιθέματα κολλαγόνου εμποτισμένα με γενταμυκίνη. Η συνολική θεραπεία του έλκους έως σήμερα έχει διαρκέσει τρεις μήνες.

τραύμα εκ πιέσεως

Έλκος εκ πιέσεως-θεωρία των biofilms.

Πραγματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός του έλκους με αφαίρεση όλου του μολυσμένου ιστού και θεραπεία με επιθέματα που βασίζονται στην αρχή της υδρόφοβης αλληλεπίδρασης. Η διάρκεια της θεραπείας ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα δύο μηνών.